Magic DVD Copier

Magic DVD Copier 10.0

Magic DVD Copier có thể sao chép dữ liệu và video DVDs mà không mất chất
Người dùng đánh giá
4.1  (16 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
10.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Magic DVD Software
Magic DVD Copier có thể sao chép dữ liệu và video DVDs mà không mất chất. Anh có thể nén một máy kép lớp DVD bộ phim dễ dàng vừa một lớp DVD. Sao chép từ DVD phải cứng cũng có thể xảy ra. Chương trình được thiết kế để dùng thân thiện. Ông chỉ cần kẹp của DVD phim và trống rỗng DVD rồi ấn "bắt Đầu", mọi việc sẽ diễn ra một cách tự động, và sẽ được hoàn thành trong vòng 20-60 phút.
Thông tin được cập nhật vào: